Kode Mesterskap År
GM2014 NM Gutter 2014
NMH2014 NM Herrer 2014
NMJ2014 NM Junior 2014
NMK2014 NM Kvinner 2014
NMPJ2014 NM jun.kvinner 2014
PM2014 NM Piker 2014
UK2014 NM Ungdom 2014
UM2014 NM Ungdom 2014
GM2013 NM Gutter 2013
NMH2013 NM Herrer 2013
NMJ2013 NM Junior 2013
NMK2013 NM Kvinner 2013
NMPJ2013 NM jun.Kvinner 2013
PM2013 NM Piker 2013
UK2013 NM Ungd.Kvinner 2013
UM2013 NM Ungdom 2013
GM2012 NM Gutter 2012
NMH2012 NM Herrer 2012
NMJ2012 NM junior 2012
NMK2012 NM Kvinner 2012
NMPJ2012 NM jun.Kvinner 2012
PM2012 NM Piker 2012
UK2012 NM Ungd.Kvinner 2012
UM2012 NM Ungdom 2012
GM2011 NM Gutter 2011
NMH2011 NM Herrer 2011
NMJ2011 NM Junior 2011
NMK2011 NM Kvinner 2011
NMPJ2011 NM jun.kvinner 2011
PM2011 NM Piker 2011
UK2011 NM ungd.Kvinner 2011
UM2011 NM Ungdom 2011
GM2010 NM Gutter 2010
NMH2010 NM Herrer 2010
NMJ2010 NM junior 2010
NMK2010 NM Kvinner 2010
NMPJ2010 NM jun.kvinner 2010
PM2010 NM Piker 2010
UK2010 NM Ungd.Kvinner 2010
UM2010 NM Ungdom 2010
GM2009 NM Gutter 2009
NMH2009 NM Herrer 2009
NMJ2009 NM junior 2009
NMK2009 NM Kvinner 2009
NMPJ2009 NM jun.kvinner 2009
PM2009 NM Piker 2009
UK2009 NM Ungd.Kvinner 2009
UM2009 NM Ungdom 2009
GM2008 NM Gutter 2008
NMH2008 NM Herrer 2008
NMJ2008 NM Junior 2008
NMK2008 NM Kvinner 2008
NMPJ2008 NM jun.kvinner 2008
PM2008 NM Piker 2008
UK2008 NM Ungd.Kvinner 2008
UM2008 NM Ungdom 2008
GM2007 NM Gutter 2007
NMH2007 NM Herrer 2007
NMJ2007 NM Junior 2007
NMK2007 NM Kvinner 2007
NMPJ2007 NM jun.kvinner 2007
PM2007 NM Piker 2007
UK2007 NM Ungd.Kvinner 2007
UM2007 NM Ungdom 2007
GM2006 NM Gutter 2006
NMH2006 NM Herrer 2006
NMJ2006 NM junior 2006
NMK2006 NM Kvinner 2006
NMPJ2006 NM jun.kvinner 2006
PM2006 NM Piker 2006
UK2006 NM Ungd.Kvinner 2006
UM2006 NM Ungdom 2006
GM2005 NM Gutter 2005
NMH2005 NM Herrer 2005
NMJ2005 NM junior 2005
NMK2005 NM Kvinner 2005
NMPJ2005 NM jun.kvinner 2005
PM2005 NM Piker 2005
UK2005 NM Ungd.Kvinner 2005
UM2005 NM Ungdom 2005
GM2004 NM Gutter 2004
NMH2004 NM Herrer 2004
NMJ2004 NM junior 2004
NMK2004 NM Kvinner 2004
NMPJ2004 NM jun.kvinner 2004
PM2004 NM Piker 2004
UK2004 NM Ungd.Kvinner 2004
UM2004 NM Ungdom 2004
GM2003 NM Gutter 2003
NMH2003 NM Herrer 2003
NMJ2003 NM junior 2003
NMK2003 NM Kvinner 2003
UK2003 NM Ungd.Kvinner 2003
UM2003 NM Ungdom 2003
GM2002 NM Gutter 2002
NMH2002 NM Herrer 2002
NMJ2002 NM junior 2002
NMK2002 NM Kvinner 2002
UK2002 NM Ungd.Kvinner 2002
UM2002 NM Ungdom 2002
GM2001 NM Gutter 2001
NMH2001 NM Herrer 2001
NMJ2001 NM junior 2001
NMK2001 NM Kvinner 2001
UK2001 NM Ungd.Kvinner 2001
UM2001 NM Ungdom 2001
GM2000 NM Gutter 2000
NMH2000 NM Herrer 2000
NMJ2000 NM junior 2000
NMK2000 NM Kvinner 2000
UK2000 NM Ungd.Kvinner 2000
UM2000 NM Ungdom 2000
NMH1999 NM Herrer 1999
NMJ1999 NM junior 1999
NMK1999 NM Kvinner 1999
UM1999 NM Ungdom 1999
NMH1998 NM Herrer 1998
NMJ1998 NM junior 1998
NMK1998 NM Kvinner 1998
UM1998 NM Ungdom 1998
NMH1997 NM Herrer 1997
NMJ1997 NM junior 1997
NMK1997 NM Kvinner 1997
UM1997 NM Ungdom 1997
NMH1996 NM Herrer 1996
NMJ1996 NM junior 1996
NMK1996 NM Kvinner 1996
UM1996 NM Ungdom 1996
NMH1995 NM Herrer 1995
NMJ1995 NM junior 1995
NMK1995 NM Kvinner 1995
UM1995 NM Ungdom 1995
NMH1994 NM Herrer 1994
NMJ1994 NM junior 1994
NMK1994 NM Kvinner 1994
UM1994 NM Ungdom 1994
GM1993 NM Gutter 1993
NMH1993 NM Herrer 1993
NMJ1993 NM junior 1993
NMK1993 NM Kvinner 1993
UM1993 NM Ungdom 1993
GM1992 NM Gutter 1992
NMH1992 NM Herrer 1992
NMJ1992 NM junior 1992
NMK1992 NM Kvinner 1992
UM1992 NM Ungdom 1992
GM1991 NM Gutter 1991
NMH1991 NM Herrer 1991
NMJ1991 NM junior 1991
NMK1991 NM Kvinner 1991
UM1991 NM Ungdom 1991
GM1990 NM Gutter 1990
NMH1990 NM Herrer 1990
NMJ1990 NM junior 1990
NMK1990 NM Kvinner 1990
UM1990 NM Ungdom 1990
GM1989 NM Gutter 1989
LK005 Norge-Sverige 1989
NMH1989 NM Herrer 1989
NMJ1989 NM junior 1989
NMK1989 NM Kvinner 1989
UM1989 NM Ungdom 1989
GM1988 NM Gutter 1988
NMH1988 NM Herrer 1988
NMJ1988 NM junior 1988
NMK1988 NM Kvinner 1988
UM1988 NM Ungdom 1988
GM1987 NM Gutter 1987
NMH1987 NM Herrer 1987
NMJ1987 NM junior 1987
NMK1987 NM Kvinner 1987
UM1987 NM Ungdom 1987
GM1986 NM Gutter 1986
NMH1986 NM Herrer 1986
NMJ1986 NM junior 1986
UM1986 NM Ungdom 1986
GM1985 NM Gutter 1985
NMH1985 NM Herrer 1985
NMJ1985 NM junior 1985
UM1985 NM Ungdom 1985
GM1984 NM Gutter 1984
NMH1984 NM Herrer 1984
NMJ1984 NM junior 1984
UM1984 NM Ungdom 1984
GM1983 NM Gutter 1983
NMH1983 NM Herrer 1983
NMJ1983 NM junior 1983
UM1983 NM Ungdom 1983
GM1982 NM Gutter 1982
NMH1982 NM Herrer 1982
NMJ1982 NM junior 1982
UM1982 NM Ungdom 1982
GM1981 NM Gutter 1981
NMH1981 NM Herrer 1981
NMJ1981 NM junior 1981
UM1981 NM Ungdom 1981
GM1980 NM Gutter 1980
NMH1980 NM Herrer 1980
NMJ1980 NM junior 1980
UM1980 NM Ungdom 1980
GM1979 NM Gutter 1979
NMH1979 NM Herrer 1979
NMJ1979 NM junior 1979
UM1979 NM Ungdom 1979
GM1978 NM Gutter 1978
NMH1978 NM Herrer 1978
NMJ1978 NM junior 1978
UM1978 NM Ungdom 1978
GM1977 NM Gutter 1977
NMH1977 NM Herrer 1977
NMJ1977 NM junior 1977
UM1977 NM Ungdom 1977
GM1976 NM Gutter 1976
NMH1976 NM Herrer 1976
NMJ1976 NM junior 1976
UM1976 NM Ungdom 1976
GM1975 NM Gutter 1975
NMH1975 NM Herrer 1975
NMJ1975 NM junior 1975
UM1975 NM Ungdom 1975
GM1974 NM Gutter 1974
NMH1974 NM Herrer 1974
NMJ1974 NM junior 1974
UM1974 NM Ungdom 1974
GM1973 NM Gutter 1973
NMH1973 NM Herrer 1973
NMJ1973 NM junior 1973
UM1973 NM Ungdom 1973
GM1972 NM Gutter 1972
NMH1972 NM Herrer 1972
NMJ1972 NM junior 1972
UM1972 NM Ungdom 1972
GM1971 NM Gutter 1971
NMH1971 NM Herrer 1971
NMJ1971 NM junior 1971
GM1970 NM Gutter 1970
NMH1970 NM Herrer 1970
NMJ1970 NM junior 1970
GM1969 NM Gutter 1969
NMH1969 NM Herrer 1969
GM1968 NM Gutter 1968
NMH1968 NM Herrer 1968
NMJ1968 NM junior 1968
GM1967 NM Gutter 1967
NMH1967 NM Herrer 1967
NMJ1967 NM junior 1967
GM1966 NM Gutter 1966
NMH1966 NM Herrer 1966
NMJ1966 NM junior 1966
GM1965 NM Gutter 1965
NMH1965 NM Herrer 1965
NMJ1965 NM junior 1965
NMJ1965H NM junior 1965
GM1964 NM Gutter 1964
NMH1964 NM Herrer 1964
NMJ1964 NM junior 1964
GM1963 NM Gutter 1963
NMH1963 NM Herrer 1963
NMJ1963 NM junior 1963
GM1962 NM Gutter 1962
NMH1962 NM Herrer 1962
NMJ1962 NM junior 1962
GM1961 NM Gutter 1961
NMH1961 NM Herrer 1961
NMJ1961 NM junior 1961
GM1960-1 NM Gutter 1960
GM1960-2 NM Gutter 1960
NMH1960 NM Herrer 1960
NMJ1960 NM junior 1960
GM1959 NM Gutter 1959
NMH1959 NM Herrer 1959
NMJ1959 NM junior 1959
GM1958 NM Gutter 1958
NMH1958 NM Herrer 1958
NMJ1958 NM junior 1958
NMH1957 NM Herrer 1957
NMJ1957 NM junior 1957
NMH1956 NM Herrer 1956
NMJ1956 NM junior 1956
NMH1955 NM Herrer 1955
NMJ1955 NM junior 1955
NMH1954 NM Herrer 1954
NMJ1954 NM junior 1954
NMF1953 NM fristil 1953
NMH1953 NM Herrer 1953
NMJ1953 NM junior 1953
NMF1952 NM fristil 1952
NMH1952 NM Herrer 1952
NMJ1952 NM junior 1952
NMF1951 NM fristil 1951
NMH1951 NM Herrer 1951
NMJ1951 NM junior 1951
NMF1950 NM fristil 1950
NMH1950 NM Herrer 1950
NMJ1950 NM junior 1950
NMF1949 NM fristil 1949
NMH1949 NM Herrer 1949
NMJ1949 NM junior 1949
NMF1948 NM fristil 1948
NMH1948 NM Herrer 1948
NMJ1948 NM junior 1948
NMH1947 NM Herrer 1947
NMJ1947 NM junior 1947
NMH1946 NM Herrer 1946
NMJ1946 NM junior 1946
AIFH1940 AIF senior 1940
AIFJ1940 AIF junior 1940
NMH1940 NM Herrer 1940
NMJ1940 NM junior 1940
AIFH1939 AIF senior 1939
AIFJ1939 AIF junior 1939
NMH1939 NM Herrer 1939
NMJ1939 NM junior 1939
AIFH1938 AIF senior 1938
AIFJ1938 AIF junior 1938
NMH1938 NM Herrer 1938
NMJ1938 NM junior 1938
AIFH1937 AIF senior 1937
NMH1937 NM Herrer 1937
NMJ1937 NM junior 1937
AIFH1936 AIF senior 1936
NMH1936 NM Herrer 1936
NMJ1936 NM junior 1936
AIFH1935 AIF senior 1935
NMH1935 NM Herrer 1935
NMJ1935 NM junior 1935
AIFH1934 AIF senior 1934
NMH1934 NM Herrer 1934
NMJ1934 NM junior 1934
AIFH1933 AIF senior 1933
NMH1933 NM Herrer 1933
NMJ1933 NM junior 1933
AIFH1932 AIF senior 1932
AIFJ1932 AIF junior 1932
NMH1932 NM Herrer 1932
NMJ1932 NM junior 1932
AIFH1931 AIF senior 1931
AIFJ1931 AIF junior 1931
NMH1931 NM Herrer 1931
AIFH1930 AIF senior 1930
AIFJ1930 AIF junior 1930
NMH1930 NM Herrer 1930
AIFH1929 AIF senior 1929
NMH1929 NM Herrer 1929
AIFH1928 AIF senior 1928
AIFJ1928 AIF junior 1928
NMH1928 NM Herrer 1928
AIFH1927 AIF senior 1927
NMH1927 NM Herrer 1927
AIFH1926 AIF senior 1926
NMH1926 NM Herrer 1926
AIFH1925 AIF senior 1925
NMH1925 NM Herrer 1925
NMH1924 NM Herrer 1924
NMH1923 NM Herrer 1923
NMH1922 NM Herrer 1922
NMH1921 NM Herrer 1921
NMH1920 NM Herrer 1920
NMH1919 NM Herrer 1919
NMH1918 NM Herrer 1918
NMH1917 NM Herrer 1917
NMH1916 NM Herrer 1916
NMH1915 NM Herrer 1915
NMH1914 NM Herrer 1914
NMH1913 NM Herrer 1913
NMH1912 NM Herrer 1912
NMH1911 NM Herrer 1911
NMH1910 NM Herrer 1910